En konsekvens av det, er at konen banker dem opp.

Lina Jakobsen ved Betzy Krisesenter i Drammen sier til NRK at hun er overrasket over hvor mange menn med innvandrerbakgrunn som blir banket opp av konen. Siden 2010 har det bodd mange menn på senteret, og volden de er utsatt for er langt alvorligere enn man trodde. Noe av årsaken til det er at konens mannlige slektninger deltar aktivt i rundjulingen.

Jakobsen sier en del av de tvangsgiftede kvinnene som utsetter ektemannen for vold, selv har store psykiske problemer. I noen tilfeller går det også ut over barna.

Samfunnsforsker Anja Bredal sier til NRK at hun tror volden fra kvinnenes side kan være uttrykk for frustrasjon. Det å giftes bort mot sin vilje er et dårlig utgangspunkt for et parforhold. Hun tror også volden kan skyldes at kvinnene vil ut av ekteskapet.

— Det kan være en måte å provosere fram et brudd, sier Bredal.

Hennes erfaring er at de som rammes er menn som selv ikke slår. Det er menn som vil forsvare sine barn, men som er oppvokst med patriarkalske verdier og derfor har vanskelig for å fremstå som offer for kvinnevold.