Bestemmelsen åpner for at en fange kan sendes tilbake til fengsel under forutsetning av at han ikke lenger er psykotisk, og at det er fare for gjentakelse av alvorlige straffbare forhold, skriver VG.

Det er den fagansvarlige psykiateren som kan begjære den som er dømt til tvungent psykisk helsevern, overført til en anstalt under kriminalomsorgen, altså til et fengsel.

Det VG betegner som sentralt plasserte kilder både i kriminalomsorgen og i helsevesenet, sier til avisen at det er høyaktuelt å bruke denne bestemmelsen på Breivik.

Bestemmelsen har bare vært brukt én gang siden loven trådte i kraft for mer enn ti år siden, da Høyesterett i fjor sommer åpnet for at en 56-åring fra Vestlandet kunne overføres til fengsel.