Det får NTB opplyst fra kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg.

Beboerne i leiren henvendte seg torsdag til konfliktrådet i Oslo og Akershus, slik at konfliktrådet kan be Statsbygg om samtykke til konfliktmekling.

Romfolket har nå juridisk bistand fra en advokat som har bedt politiet om å avvente utviklingen til det foreligger en rettslig løsning som ivaretar beboernes menneskerettigheter, sier Bjønnulv Evenrurd i foreningen Folk er Folk på vegne av beboerne.

Hengt opp plakater

— Vi har levert en anmeldelse til politiet, samtidig som vi har hengt opp plakater på tre språk i skogen der romfolket holder til. På plakatene blir de bedt om å flytte innen fredag, og vi regner med at politiet vil kontrollere om det skjer, sier kommunikasjonsdirektøren.

— Uansett ligger det langt utenfor Statsbyggs kompetanseområde å skulle behandle de problemer som romfolket har møtt i det norske samfunnet, sier Njaa Rygh.

Siden mars har mellom 60 og 100 romfolk hatt tilhold i utmarken ved Sognsvann i Oslo.

Bodd lenge

Statsbygg er grunneier der romfolket nå bor og begrunner anmodningen om flytting med at det ikke er tillatt å sette opp telt på denne tomten i mer enn to døgn. Statsbygg har også tidligere anmodet romfolket om å flytte, uten at noe har skjedd. Om ikke romfolket er borte fredag, har Statsbygg bedt politiet om å fjerne dem.

Njaa Rygh sier Statsbygg ikke har noen rolle i saken utover det at selskapet står som formell eier av området.

— Vi har ikke hatt og vil heller ikke få noen rettshåndtering av saker som angår romfolket. Det har vi overlatt til politiet, som vil avgjøre hvordan man tar saken videre, sier hun.