Forbundene Lederne og Safe har laget en avtale om å styrke samarbeidet om sikkerhetssaker og har sendt felles bekymringsmelding til Petroleumstilsynet om sikkerhetsnivået på sokkelen, melder Stavanger Aftenblad.

— Vi er bekymret for hva de holder på med. Vi ser at det endres på flere områder på tvers av selskapet, og at det skjer så raskt at det er tilnærmet umulig å holde oversikten, sier tillitsvalgt Hans Fjære Øvrum i Lederne i Statoil.

Også NITO i Statoil har sendt bekymringsmelding om kutt og sikkerhet til Petroleumstilsynet.

Innkalte til møte

I slutten av mai kalte tilsynet Statoils ledelse på norsk sokkel og fagforeningene inn til et møte for å drøfte saken. Tilsynets pressekontakt Øyvind Midttun sier de jevnlig mottar bekymringsmeldinger. Nå handler mange om situasjonen i Statoil.

— Vi er kjent med det aller meste, men har vært opptatt av å samle trådene. Derfor kalte vi partene inn for å lytte til dem og oppsummere, sier han.

Petroleumstilsynet følger konsekvensene av endringene i Statoil nøye.

— Et eksempel er vedlikehold, hvor vi har flere tilsynsaktiviteter gående for å sjekke at tiltakene har effekt. Endringene bør ikke bare vises økonomisk, men også bidra til forbedret sikkerhet, sier Midttun.

Tar på alvor

Informasjonssjef Morten Eek i Statoil understreker at konsernet tar bekymringsmeldingene på alvor. Også han forventer at arbeidet skal gi bedre HMS-prestasjoner.

— Vår første prioritet vil alltid være å sikre at hensyn til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte og i tråd med regelverket, sier Eek.

Han legger til at selskapet samtidig registrerer at ikke alle foreningene har stilt seg bak innholdet i meldingene.