— Denne trenden er å utsette barnet for unødig helserisiko, og noe vi vil fraråde på det sterkeste, sier Hanne Schjelderup-Eriksen til Aftenposten.

En annen konsekvens er at kvinner som er for tynne, oftere må gi opp å fullamme sine barn, fordi amming er svært energikrevende, påpeker Schjelderup-Eriksen, som er leder Jordmorforbundet, Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for jordmødre.

Allmennlege Kari Løvendahl Mogstad, som sitter i Legeforeningens referansegruppe for barns helse og Nasjonalt råd for fødsel og barselomsorgen, er også bekymret.

— En av de nye trendene blant en del vordende mødre er å gå minst mulig opp i vekt under svangerskapet, og en av årsakene er etter alt å dømme at de ønsker seg et lite, nett og lett barn, sier hun.

Løvendal Mogstad advarer om at for lav fødselsvekt kan gi økt risiko for blant annet ADHD, høyt blodtrykk og metabolske sykdommer som voksne.

Gjennomsnittsvekten for nyfødte er rundt 3500 gram, og et nyfødt barn regnes ikke som stort før det er over 4500 gram. Likevel er det status i enkelte miljø å få barn som helst skal veie under 3 kilo, skriver avisen.