Streiken har vart siden 24. juni og omfatter drøyt 700 medlemmer i Industri Energi, SAFE og Lederne. Den lammer for tiden 15 prosent av norsk olje— og gassproduksjon fordi Statoil svarte på streikeuttaket med å stenge produksjonen på en rekke andre installasjoner som følge av streiken.

— Det viktigste for oss er å se om arbeidsgiverne er villige til å finne en løsning på pensjonsspørsmålet, sier forbundslederne Leif Sande i Industri Energi og Hilde-Marit Rysst i SAFE i en felles uttalelse.

Etter et møte tirsdag denne uken uttalte forbundene at streiken rammer tilstrekkelig og at de derfor ikke trapper den opp.

— Det er stor oppslutning om streiken i våre rekker, og folk ber om å bli tatt ut i streik for å få våre krav innfridd, het det i en felles uttalelse fra forbundslederne Hilde-Marit Rysst (SAFE), Leif Sande (Industri Energi) og Jan Olav Brekke (Lederne) tirsdag.

Begge sider i konflikten har stått hardt på sitt i striden, særlig i punktet som omhandler tilleggspensjon. Oljeindustriens landsforening (OLF) mener at kravet ikke hører hjemme i en tariffavtale, mens fagforeningene føler at Statoil har tatt fra dem en eksisterende tilleggspensjon fra 62 år.