Ved seks av apotekene, altså ved 10 prosent av de kontrollerte, konkluderte Legemiddelverket med at apoteket ikke holdt en tilstrekkelig faglig standard, skriver VG.

Totalt fant kontrollørene 341 avvik — brudd på lov eller forskrift - under tilsynene. Det ble også gitt 84 anmerkninger med anbefaling om forbedringer.

Halvparten av apotekene som ble kontrollert hadde utilfredsstillende rutiner for oppbevaring av narkotika.

— Vi ser alvorlig på at apotek ikke har tilstrekkelig kontroll med narkotika, sier seksjonssjef Jørgen Huse i Statens legemiddelverk til avisen.

Kontrollørene påpekte også blant annet dårlig kontroll av legitimasjon, medisiner som var gått ut på dato, dårlig temperaturkontroll på medisinlagre, og ulovlige importerte legemidler.

Andre forhold som ble påpekt var lav bemanning, manglende internkontroll, dårlig sikkerhet og utilfredsstillende hygiene.

Apotekerforeningen mener imidlertid at resultatene ikke gjenspeiler virkeligheten. Fagdirektør Per Kristian Faksvåg mener at kontrollørene bevisst fører en del av tilsynene med apotek der risikoen er størst for at det kan være avvik.

Det eneste av de 60 kontrollerte apotekene som ikke fikk avvik eller anmerkninger var Vitus-apoteket i Vikersund i Buskerud.