Hvis meklingen ikke fører fram, vil det i første omgang bli streik i 85 av landets apotek fra torsdag morgen. Det er første gang både det Parat-tilknyttede Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er i mekling samtidig.

Lønn og kompetanse

De to brøt forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Virke i april. Inn i meklingen krever de ansatte bedre lønnsvilkår og sammenlignet seg med ansatte i varehandelen som har hatt en bedre lønnsutvikling i de senere år. Også spørsmål om arbeidstid og kompensasjon er blant temaene det er uenighet om.

— Vi ser at apotekene ofte ansetter ufaglærte medarbeidere. Det har de lov til, men målet må være at det kun skal være autorisert helsepersonell som møter kunder og pasienter på apoteket, sa forhandlingsleder Renate Messel Hegre i Parat før meklingen startet tirsdag.

Farmasiforbundet og NFF organiserer ansatte i Apotek 1, Boots og andre ikke-kjedeeide apotek.

Liv og helse

Det er farmasøyter og apotekteknikere som er i forhandling. Dersom begge disse yrkesgruppene tas ut i strek, kan heller ikke apotekene holde åpent. I Parat har de vurdert spørsmålet om liv og helse ved en konflikt. Faren for at begrensninger i tilgang på livsnødvendige legemidler kan påvirke streikemuligheten er det tatt hensyn til.

— Selvfølgelig vil vi organisere dette på en måte som ivaretar liv og helse, men det er åpenbart at en apotekstreik vil gi noen utfordringer for folk som skal ha medisinene sine, sier kommunikasjonssjef Arve Sigmundstad i Parat til NTB.