— For meg er det viktig med én grunnlovstekst som ikke åpner for fortolkninger, sier hun.

Det står om svært få stemmer når Stortinget i morgen avgjør om Norge får en grunnlov på moderne språk, både nynorsk og bokmål. Høyre har gått mot begge deler.

Men fredag varslet Bjørn Lødemel fra Sogn og Fjordane at han vil bryte med partiet og stemme for nynorsk.

Erna Solberg vil ikke uttale seg om den historiske avstemningen, eller eventuell fristilling av Høyres gruppe.

— Spørsmål om det henviser jeg til Høyres parlamentariske leder, sier hun.

60 e-poster

Gjennom hele helgen har det vært en hektisk møteaktivitet i alle partiene for om mulig å fine frem til løsninger som kan skape et flertall, altså 2/3 av stemmene, som er nødvendig for å endre Grunnloven.

Det har også vært et betydelig press på representantene, ikke minst i Høyre og KrF, som har varslet at de ikke vil fornye grunnlovsspråket.

— Jeg har fått minst 60 e-poster om dette i helgen, sier Ove Trellevik fra Hordaland.

Sotra-strilen snakker et tydelig nynorsk, men har ikke tenkt å bryte med partilinjen.

— Selv er jeg veldig fornøyd med Grunnloven som vi har den i dag. Den er grei å forstå for både bokmålsfolk og nynorskfolk. Jeg ser derfor ingen grunn til å stemme for en endring.

Men Trellevik legger til at det er bevegelsen i saken til siste time, og at avklaringen neppe vil komme før under selve avstemmingen, som skal skje ved navneopprop tirsdag.

Jobber videre med OL

Erna Solberg møtte et samlet pressekorps mandag morgen for å snakke om Høyres landsmøte som starter fredag. Men det ble ikke så mange spørsmål om det arrangementet.

Minst ti ganger måtte hun svare på hva hun mener om Fremskrittspartiets vedtak i går om å si nei til å arrangere olympiske vinterleker i Oslo i 2022.

Hun svarte at regjeringen jobber videre med saken, men at det er usikkert når de trekker en konklusjon. Hun sa videre at en eventuell søknad må ha et flertall i Stortinget bak seg. Solberg etterlyste standpunkt fra andre partier, men regnet ikke med at OL-saken vil bli tema på det kommende landsmøtet i hennes parti.

Statsministeren sa ingen ting om sin egen holdning til en norsk OL-søknad. Hun sa det er en fantastisk opplevelse, men at det også er fantastisk dyrt.