Torsdag avslørte KrF-leder Knut Arild Hareide i et intervju med Vårt Land at partiet åpnet for å droppe regjeringens forslag om reservasjonsmulighet for leger mot å henvise til abort.

— KrF kan se på andre løsninger hvis både hensynet til kvinnen og legen blir ivaretatt. Hvis ikke ligger reservasjonsmuligheten der. Det som er viktig for oss, er å sikre to hensyn: Leger skal slippe å handle i strid med sin samvittighet, og pasientenes rettigheter skal ivaretas, sa KrF-lederen.

Ny løsning

Han lettet dermed indirekte på sløret om forhandlinger som har pågått over noe tid om å finne en alternativ løsning til regjeringens omstridte forslag.

Uttalelsen førte til at helseminister Bent Høie fredag hasteinnkalte til pressekonferanse, der han avslørte at regjeringens forslag ikke vil bli gjennomført.

I stedet kommer en annen løsning, som skal iverata både kvinners rettigheter og legers samvittighet, sa Høie.

— Legers samvittigetsfrihet ivaretas

Fredag utdypet nestleder Dagrun Eriksen på en pressekonferanse hvorfor partiet nå har åpnet for denne snuoperasjonen.

— Vi har hatt som utgangspunkt at vi skal klare å sikre at fastleger ikke blir tvunget til å handle i strid med sin samvittighet. Samtidig er det viktig at enhver pasient som kommer inn på legekontoret skal møtes med respekt og verdighet. Vi har jobbet med å finne løsninger som ivaretar begge disse hensynene, sa hun.

— Grunnen til at vi tar dette opp på dette tidspunktet, er at høringstiden for regjeringens forslag snart er slutt. Det å lytte til det som kommer inn i høringen har vært viktig for oss, og vi har sagt at vi er åpne for å se på andre løsninger når høringen går ut. Vi mener det er mulig å finne praktiske løsninger som sikrer disse to anliggende, sier Eriksen.

At saken kom ut i offentligheten nå, en knapp uke før høringen er ferdig, forklarer hun slik:

— Vi har landsstyremøte denne helgen, der denne saken skal diskuteres. Hadde vi hatt alle detaljer på plass, ville vi nok holdt en felles pressekonferanse klokken 9 i dag.

Holder pressekonferanse

Detaljene i den nye løsningen foreløpg ikke klare

Klokken 10.30 fredag skulle KrF-leder Hareide stått på talerstolen på partiets landsstyremøte. Det var ventet at han her ville snakke om partiets snuoperasjon.

Talen er avlyst av private årsaker, og ble erstattet av pressekonferansen med nestleder Eriksen og helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad (til h;yre) og nestleder Dagrun Eriksen. KrF-leder Knut Arild Hareide kunne ikke delta på landsstyremøtet av private årsaker.
HÅVARD BJELLAND
RETRETT: KrF-leder Knut Arild Hareide avslørte torsdag at partiet er villige til å droppe reservasjonsretten for fastleger. Fredag taler han til partiets landsstyre.
HÅVARD BJELLAND