Konsernets driftsinntekter ble på 3489 millioner kroner, noe som er en økning på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I fjorårets første kvartal hadde selskapet driftsinntekter på 2663 millioner kroner.

Driftsresultatet steg til 155 millioner kroner, sammenlignet med 96 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet har fått en ordreinngang på 1,3 milliarder kroner i løpet av årets første tre måneder, mot hele 12,8 milliarder i første kvartal i fjor.

— Vi visste allerede for ett år siden at vi ville få en periode på 12-18 måneder med relativt få prosjekttildelinger. Dette har ikke vært, og er fortsatt ikke, en bekymring for oss, sett i lys av at vi for ett år siden hadde en ordrereserve på neste 30 milliarder kroner, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Konsernets ordrereserve er på 19,7 milliarder kroner, sammenlignet med 29,8 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor.