— Ja, beklager. Det var nok en spøk. Vi trodde ikke noen skulle gå på den, men det var synd det skjedde, sier fylkesleder Jenny Clemet von Tetzschner i Oslo Unge Høyre til NTB. Hun hadde ikke noe godt svar på hvorfor ungdomspartiet la ut en spøk de ikke ønsket at noen skulle bli lurt av.

NTB gikk rett på limpinnen da både Oslo Unge Høyre og Unge Høyres landsforbund (UHL) opplyste i en felles pressemelding tidlig natt til 1. april at de etter en lengre prosess hadde blitt enige om å skille lag og at delingen formelt vil tre i kraft etter Unge Høyres landsmøte i juni.

— Dette er til det beste for medlemmene i Oslo Unge Høyre. Vi ønsker å være uavhengig av UHL både politisk og organisatorisk. Det er ikke naturlig for oss å være med i en organisasjon der vi risikerer å bli dratt ned av andre fylkers useriøse forslag, uttalte von Tetzschner og viste til Vestlandets forslag om å kutte støtten til folkehøyskolene.

Også avtroppende Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy spilte med. Så godt at meldingen ble til en nyhet, som også ble gjengitt både på Dagsnytt gjennom natten og i flere medier.