Den norske bjørnestammen telles i ynglende hunndyr. De unge hannene påvirker ikke reproduksjonen, men samtidig dreper de flest beitedyr. Det ville et enstemmig storting gjøre noe med i 2011. Da ble det satt et tak på antallet hannbjørner. Det skal ikke overstige 1,5 ganger antallet binner, skriver Nationen.

I fjor ble det påvist 147 bjørner her i landet. 55 av disse var hunnbjørner. Ifølge rovviltforlikets forholdstall skal det ikke være mer enn 82 hannbjørner. Rovdata fant 92.

Miljødirektoratet vil imidlertid ikke skyte de overtallige hannbjørnene. Årsaken er tellemåten. Rovdata teller nemlig bjørn gjennom DNA-analyse av bjørnemøkk, noe som ikke er omtalt i rovviltforliket.

— Av dette kan man ikke se at det foreligger konkrete føringer for sammenhengen mellom antall hunnbjørner identifisert ved DNA og et bestemt uttak av bjørner, sier Kjersti Dørumsgard Moxness, informasjonsrådgiver i Miljødirektoratet.

Stortingsrepresentant. Oskar Grimstad (Frp) var med på å utforme rovviltforliket. Han mener forliket betyr at hannbjørner ut over taket skal skytes.

— Vi finner oss ikke i obstruksjon, omkamper og særtolkninger. Det skal merkes forskjell på en rovdyrpolitikk styrt av SV og en politikk styrt av Høyre og Frp. Om nødvendig må vi presisere forliket, selv om jeg mener det er tydelig nok, sier han.