Obduksjonsrapporten forteller angivelig om store hodeskader samt bruddskader i mage— og brystparti. Ifølge VG skal rapporten slå fast at bruddskadene skyldes kraftig ytre stump vold ved det som kan være støt eller slag.

Politiet mener imidlertid at skadene på 16-åringen er større enn hun trolig ville fått ved en påkjørsel i relativt lav fart i et stille villastrøk, og mener derfor at hun ble fraktet bort etter påkjørselen og drept etterpå.

Politiet opplyste torsdag at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke viste tegn til seksuelt misbruk.

Fire uker varetekt

Ifølge Dagbladet skal politiet ha funnet et konkret, teknisk spor som knytter bilverkstedet der de to siktede ble pågrepet, til stedet der Sigrid ble funnet i skogen.

Sporet skal være en gjenstand som blir beskrevet som en «hverdagslig ting» og skal være sentral i saken med to siktede.

Politiet fikk torsdag medhold i Oslo tingrett om varetektsfengsling av de to siktede, en 37-åring fra Ålesund og hans 64 år gamle kamerat fra Vestby, og de ble varetektsfengslet for fire uker.

I kjennelsen skriver Oslo tingrett at den finner det lite sannsynlig at det dreier seg om en trafikkulykke.

«Retten legger vekt på at politiet ikke har funnet noen spor ved forsvinningsstedet som kan tyde på at hun ble utsatt for en påkjørsel. Videre legger retten særlig vekt på i hvilken tilstand liket ble funnet», skriver tingrettsdommer Jonas Petter Madsø.

— Sannsynlighetsovervekt

37-åringens forsvarer, John Christian Elden, mener på sin side at en ulykke er sannsynlig, ifølge TV 2.

— Det jeg kan si om dette, er at jeg i retten ikke bestred at det forelå skjellig grunn til mistanke om uaktsomt drap, sier Elden til kanalen.

Retten mener det er skjellig grunn til å mistenke 37-åringen for drapet, og viser til at han kan knyttes både til området og tidspunktet 16-åringen forsvant og til funnstedet.

Retten mener andre funn på stedet liket ble funnet, samt politiets opplysninger i andre klausulerte dokumenter, underbygger mistanken mot ham.

«Samlet sett mener retten det foreligger sannsynlighetsovervekt for at den siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen», står det i kjennelsen.

Hund avgjørende

Politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo politidistrikt sier det var pågripelsen av de to på 64-åringens eiendom i Oppegård som gjorde at politiet satte inn søk i området med hund.

Hunden sporet opp Sigrid i et område med ulendt terreng, hvor hun lå tildekket, og tydelig forsøkt skjult. Uten hunden er det ikke sikkert hun ville blitt funnet, fastslår Gulnes.

Politiet har etter funnet av Sigrid gjort ransakelser og kriminaltekniske undersøkelser på en rekke steder hvor de vet at de to siktede har oppholdt seg, blant annet i et lagerlokale på Bryn hvor campingvognen til den siktede 37-åringen står. Mannen skal ha bodd i denne vognen i lengre tid og politiet jobbet store deler av torsdagen inne i det falleferdige huset.

DREPT: Sigrid Giskegjerde Schjetne.
PRIVAT