Prosjektet med gratis kjernetid har hevet andelen barn med innvandrerbakgrunn som bruker barnehage når de er fire og fem år, sammenlignet med barn som ikke har et slikt tilbud, viser tall fra SSB.

— Prosjektet viser tydelig at tidlig språkopplæring har den virkningen vi ønsker. Det skal vi ta med oss videre i integreringsarbeidet, sier barne-, inkluderings- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NTB.

Prosjektet startet i 2007/2008, og minoritetsspråklige barn i Oslo-bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand, i tillegg til områder i Drammen og Bergen, fikk tilbud om gratis kjernetid i barnehage.

Kartleggingsprøver i førsteklasser viser at disse barna presterer bedre, og funnene viser at tiden i barnehage har særlig stor effekt for jenter.