Kommunens rådmann Inge H. Stangeland sier til Nettavisen at det er vanlig at formannskapet gir dispensasjon i denne type saker.

— Formannskapet har innvilget dispensasjonssøknaden med fem mot to stemmer, sier Stangeland.

Høie har beklaget at han har ført opp vedskjulet uten å innhente tillatelse.

— Dette er en type bygg som det i hovedregelen ikke trenger søkes byggetillatelse til. Men vi glemte å sjekke om reguleringsplanen for hytteområdet innebar noe krav om søknad, sier Høie.

Ordføreren i kommunen, Marthon Skårland, som i likhet med helseministeren tilhører partiet Høyre, uttalte tidligere at han mener skjulet er lite synlig, og at han ville gå inn for at paret får dispensasjon fra reguleringsplanen.