Norske prester tonet for første gang tydelig flagg i homofilidebatten da de tidligere i uka gikk inn for kirkelig vigsel av homofile par. Det har falt de Fredrik Grønningsæter og Per Lønning tungt for brystet, skriver Vårt Land.

— Jeg er veldig skuffet, og jeg har ingen annen måte å reagere på enn ved å melde meg ut - etter 62 års medlemskap og fire år som formann, sier Grønningsæter til avisen.

Per Lønning som tidligere har vært formann i Presteforeningen, slår følge:

— Det er umulig for meg å være medlem i en organisasjon som roter tingene til på denne måten, sier Lønning.

Leder Gunnar Mindestrømmen i Presteforeningen mener Kirkemøtet må gjøre et vedtak som sørger for at en vigselsliturgi som også omfatter homofile, kommer på plass. Han beklager reaksjonene.

— Vi beklager selvsagt alle utmeldelser, men utover det er det ikke så mye å si. Jeg har stor respekt for det arbeidet Grønningsæter og Lønning la ned i Presteforeningen i sin tid, sier han.

Saken blir grundigere behandlet på Kirkerådets møte 20. februar, og deretter på Kirkemøtet i april.