• UGYLDIG: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at Eidsiva Bioenergis konsesjon for utbygging av fjernvarme i Gjøvik kan være ugyldig. ARKIVFOTO: Håvard Bjelland

Vil oppheve Eidsiva-konsesjon

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener utbetalingen fra Eidsiva Energi til Senterpartiet gjør at konsesjonen til Eidsiva Bioenergi må omgjøres.