Statssekretær Per Rune Henriksen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe.

Trygve Svensson utnevnes til statssekretær for statsråd Trond Giske.

Ambassadør i Pretoria, Kari Maren Bjørnsgaard, utnevnes til like til ambassadør i Antananarivo, Madagaskar.

Departementskonstituert avdelingsdirektør Leidulv Atle Namtvedt utnevnes til ambassadør i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Ole Andreas Lindeman utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Astri Tverstøl utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Brigader Dag Hugo Stølan utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Avdelingsleder/lagmann Anne Lise Rønneberg utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskifterettsleder Torbjørn Mykland utnevnes til jordskifterettsleder ved Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Johan Christian Hugo Eggen utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Marius Sandvig utnevnes til tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommerfullmektig Håvard Hågård utnevnes til jordskiftedommer ved Nedre Buskerud jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utreder Erland Müller utnevnes til jordskiftedommer ved Romsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Leif Otto Østerbø utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagmann Ørnulf Røhnebæk som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett fra og med 16. mai 2013 til og med 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Ine Grundt som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra og med 16. mai 2013 til og med 31. desember 2013.

Lagdommer Ove Midttun konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. juli 2013 til og med 30. juni 2015.

Nærings— og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Knut Løkstad utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.