Høyre vil fjerne ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål iungdomsskolen og videregående skole.

— Istedenfor å svekke sidemålsundervisningen slik Høyre någjør, må vi styrke den. Lærerstudenter må få bedre opplæring, beggemålformer bør i større grad brukes i andre fag enn norsk og vi bør starte sidemålsundervisningen tidligere. Slik sikrer vi språkligfrihet, mangfold og mer språkkunnskap iskolen også i fremtiden, sierTerje Breivik som er fra Ulvik, hjemkommunen til nynorsklyrikeren Olav H. Hauge.

Han mener Høyres forslag er et alvorlig angrep pånynorsk og på norsk språk.

— At Høyre nedprioriterer språkkunnskapi skolen og ikke ser verdien av å lære beggemålformer, er likevel det mest urovekkende. Det er åpenbart at Høyre ser på to målformer som en begrensning og ikke en berikelse av språket, mener han. (©NTB)