Direktoratet mener at innførsel og bruk av utenlandsk mørk jordhumle i drivhus som ikke er rømningssikre er i strid med loven.

— Vi har kommet til at eventuelle fordeler ved bruk av importerte humler ikke tilstrekkelig kompenserer for den store risikoen som de innebærer, sier seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet.

De opplyser at Norgro nå vil stanse humleimporten.

Norske tomatprodusenter bruker importertehumler fra Belgia til å bestøve planter. Mange har fryktet at importen kan være en trussel mot norskehumler, og Naturvernforbundet og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) har tidligere anmeldt Norgro for importen av de mørke jordhumlene.

— Det er et kjærkomment skritt i riktig retning at Norgro nå har stanset sin humleimport. For å sikre bestøvningen av både nytteplanter og vill natur, må vi ta vare på de norske humlebestandene, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet i en pressemelding.