Mangelen på fôr skyldes ekstremvær i store deler av landet. Vestlandet og Nord-Norge har vært preget av frostskader, mens Østlandet har opplevd først flom, så tørke.

Fôr må nå fraktes fra områder i landet som ikke er påvirket av ekstremværet, ifølge p4. Mange storfebønder må regne med å kjøpe fôr fra Sverige. Det blir dyrt for bøndene, og de kan bli nødt til å gjøre kutt i besetningen.

— Bønder har allerede begynt nedslakting, og det vil etter hvert bli enda større mangel på kjøtt i Norge, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

Allerede i juni var det blitt slaktet 5.500 flere kyr enn på samme tid i fjor. Det er en vekst på 6,7 prosent. Rogaland er hardest rammet, med en økning i slaktingen på 10,9 prosent.