Saken er inntil videre unntatt offentlighet mens jurister i Stavanger kommune også vurderer å anmelde saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge rektor ved skolen dreier det seg om et enkelttilfelle.

— Vi ser alvorlig på nettmobbing eller trakassering på nettet, uavhengig om det er lærer eller elev som blir fornærmet. Vi har nulltoleranse for mobbing, og folk kan ikke legge ut hva som helst.

Fungerende skolesjef Bjarne R. Birkeland i Stavanger kommune opplyser at kommunen tar affære dersom de vurderer saken som alvorlig.

— Det er viktig å anmelde alvorlige saker for å markere hvor grensen går og hva som er rett og galt. Dette må også bli sett i sammenheng med oppdrageransvaret. Det verste er dersom saker får preg av trusler. Da overstiger det helt klart en grense, sier Birkeland.

Han sier omfanget av slike saker er lite.

— I løpet av ett år kan det telles på én hånd, men det forekommer årlig.

Kommunens strengeste disiplinærsanksjon i ungdomsskolen er tre dagers utestenging av elev.

— Dette handler om å ivareta rettighetene til et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Konsekvensen av mobbing på arbeidsplassen er godt dokumentert, sier Birkeland.