— Det er betenkelig at norske myndigheter ikke ble varslet i henhold til varslingsavtaler som skal gjelde ved hendelser som kan medføre utslipp, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Fra offisielle kilder i Murmansk har Bellona fått vite at brannen ble slukket klokka 1.40 natt til fredag, men fredag morgen kom det fortsatt mye røyk fra båten og mange brannbiler var på stedet.

Statens strålevern fikk beskjed om brannen via Utenriksdepartementet og tok deretter kontakt med russiske myndigheter.

Måtte selv ta kontakt

— Vi har en varslingsavtale, men vi jobber med å få den slik at selv små hendelser som russerne ikke regner med vil være grenseoverskridende, vil bli varslet. Der er vi ikke i mål, sier Strand.

Statens strålevern har ikke målt radioaktiv stråling etter brannen i den russiske atomubåten, som ligger i dokk på et verft et par mil utenfor Murmansk.

Det har hersket usikkerhet rundt hvor mange som er skadd i brannen.

— Ansatte ved sykehuset skrev på Facebook torsdag kveld at 19 personer ble brakt inn, mens russiske myndigheter sa ni. Men i dag er det plutselig ingen innlagt, ifølge offisielle kilder, sier Bøhmer.

Også de norske naboene i Øst-Finnmark følger nøye med på situasjonen.

Lenge var omfanget av brannen og faren for spredning av radioaktivitet usikkert, og meldingene fra Russland sprikte. Det bekymret Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger, den kommunen som ligger nærmest russergrensa og Murmansk.

- Russland bryter avtale

Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy har ikke mottatt varsel om ubåtbrannen i Murmansk. Det mener han er et brudd på den regionale varslingsavtalen.

— Vi har et memorandum som er underskrevet mellom Murmansk, Lappland, Norrbotn og Nordland, Troms og Finnmark som burde innebære at vi ble varslet på regionalt nivå. Når vi nå ikke har fått noe varsel, fungerer ikke avtalen etter den intensjonen vi i alle fall har lagt inn i avtalen, sier Kjønnøy.

Han vil ved første og beste anledning ta opp den manglende varslingen av ubåtbrannen ved Rosljakova-verftet utenfor Murmansk.

— Hensikten med varslingspunktene i avtalen er nettopp å kunne gå ut og fortelle at man har kontakt med den aktuelle parten, uavhengig av hvilket land en slik sak oppstår i. Det er ikke så mye man kan gjøre dersom vi få radioaktive utslipp som spres gjennom luften. Men det er veldig viktig å kunne gå ut og si at man har kontakt med de aktuelle myndighetene. Så dette er ikke godt nok, sier fylkesmannen.

Kjønnøy har ved tidligere hendelser både fått varsel og som denne gang ikke blitt varslet.

Ikke vrangvilje

— Avtalen har virket i noen tilfeller der russiske regionale myndigheter har oppfattet at realsituasjonen skulle tilsi det. Det har kommet varsler i ettertid, men det vi trenger er varsel der og da for at det skal ha effekt i forhold til folk, sier Kjønnøy.

Han tror ikke det er uvilje eller tegn på lukkethet hos regionale russiske myndigheter som ligger bak den manglende varslingen. Han sier det kan hende at russiske myndigheter sitter med en annen forståelse av alvoret i situasjonen.

— Men for oss som får dette via mediene, så TV-bildene som ble vist dramatiske ut. Det setter bankende hjerter i gang. Vi vil ta opp dette i alle fall under ordinære møter med russerne i vinter. Da vil vi ansikt til ansikt få fram at det er viktig for oss å bli varslet. På regionalt nivå har jeg ikke opplevd vrangvilje og motstand mot åpenhet, sier han.

Fylkesmannen understreker at det er all mulig grunn for folk i Finnmark til å ta situasjonen med ro. Både fylkesmannen og den regionale avdelingen til Statens strålevern følger situasjonen nøye, og har tilgang til målestasjoner for radioaktivitet både på norsk side og inne i Russland.

— Vi har fulgt nøye to russiske målestasjoner, en ved Rosta sørvest for dokken og en i Severodvinsk. Stasjonen i Rosta ligger rett i vindretningen. Vi har selv fulgt målingene siden torsdag kveld. De viser ingen forhøyede verdier ut over bakgrunnsstrålingen, sier Kjønnøy.

- Galskap å ha atomvåpen

— Den første tanken er at man blir engstelig, men vi fikk veldig raskt melding fra fylkesberedskapssjefen hos fylkesmannen i Finnmark, sier Hansen.

Hun forsikrer at kommunen har gode beredskapsplaner.

Nei til Atomvåpen er oppgitt over utviklingen i Russland og krever at landet rydder opp i sin gamle atomflåte.

— De stadige ulykkene med atomubåter viser galskapen i å ha atomvåpen i høy beredskap på slike fartøy, sier Stine Rødmyr, leder i Nei til Atomvåpen.

Hun forventer at utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljøvernminister Erik Solheim tar spørsmålet opp med den russiske regjeringen.