Samme år som Oslo kommune feirer 150-årsjubileet for Edvard Munch, kutter museumsledelsen 16 av 71 årsverk.

— Det er opprørende at vi starter Munch-jubileet med å kutte i kompetanse og kapasitet ved museet. Museet har opplevd kutt på kutt. Dette er ikke signalet vi ønsker å gi i jubileumsåret. Det er tragisk at det borgerlige byrådet ikke er i stand til å forvalte en verdensarv, sier Rieber-Mohn.

De ansatte ble orientert om spareplanen onsdag morgen, skriver Aftenposten.

— Vi må tilpasse kostnadsnivået til inntektene. Vi har et sprik mellom kostnadsnivå og budsjetterte tilskudd og inntekter på 7 millioner. Dette er ikke en hyggelig situasjon. Vi mister både kompetanse og kapasitet. Men vi legger opp til å kunne gjennomføre de forpliktelsene vi har, både i forhold til jubileet og til andre aktiviteter, sier museumsdirektør Stein Olav Henrichsen.

Han sier det ikke er på grunn av publikumssvikt at museet må trappe ned.

— Nei, vi hadde 2 prosent flere besøkende i 2012 enn i 2011, og det var mens antall tilreisende til Oslo gikk ned med 7 prosent, understreker Henrichsen.

Arbeiderpartiet vil ta opp saken i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo.