Politidirektoratet får hard medfart i en evalueringsrapport utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som ble lagt fram fredag.

I rapporten slås det fast at direktoratet ikke har maktet å oppfylle målene som ble satt ved opprettelsen i 2001, og svak ledelse får sin del av skylden for dette.

Skal omorganisere

Nå lover politidirektør Odd Reidar Humlegård utskiftninger på toppen.

— Innholdet i rapporten er tungt å lese, men det er gjenkjennelig. Det er enighet om at vi ikke har gjort jobben vår godt nok, sier han til Aftenposten.

Humlegård har alt satt i gang en omorganisering av Politidirektoratet og opprettet egen beredskapsavdeling og IKT-avdeling.

Nye toppledere

— I tillegg blir det en utskiftning av toppledelsen i norsk politi. I løpet av 2013 vil hele Politidirektoratet være omorganisert med nye ledere på plass, sier han.

Hvor mange av dagens toppledere som vil bli skiftet ut, ønsker Humlegård ikke å gå nærmere inn på.