• ALVORLIG: Høyreleder Erna Solberg mener det er avdekket en alvorlig svikt i koordinering mellom toll- og politimyndighetene. FOTO: SCANPIX

- Avslører hull i beredskapen

— Global Shield-rapporten avdekker et åpenbart hull i beredskapen, og at koordineringen mellom ulike etater ikke har fungert tilfredsstillende, sier Høyres leder, Erna Solberg.