Alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester, må sjekke om firmaet som vasker hos dem, er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling.

Er de ikke det, driver de ulovlig, og innkjøpere begår en straffbar handling ved å kjøpe tjenester av dem, opplyser Arbeidstilsynet.

Som et ledd i godkjenningsprosessen, skal arbeidsgiver utstyre ansatte renholdere med ID-kort. 2.300 renholdsvirksomheter har til nå søkt om godkjenning.

— Det betyr at det i løpet av de neste månedene vil utstedes flere tusen ID-kort. De skal bæres synlig av renholderne, som et bevis på at de jobber hos en virksomhet som tilbyr sine arbeidstakere lovlige arbeidsvilkår, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.