Det får Dagsavisen bekreftet av sentrale kilder i Ila fengsel der massemorderen Anders Behring Breivik soner sin forvaringsdom.

— Dette er taushetsbelagte opplysninger som jeg ikke kan kommentere, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid.

Breviks advokat, Tord Jordet, kjenner til at hans klient har fått mange brev fra barn og unge.

— Det kan dreie seg om alt fra barnetegninger til politisk engasjert ungdom. Antall brev eller alder på disse avsenderne vet jeg imidlertid ikke, sier han.

Da Breivik fikk opphevet brevkontrollen, bestemte Ila-ledelsen seg for å varsle barnevernet når mindreårige skriver brev til ham. Ifølge Dagsavisen er strategien vurdert som vellykket. Likevel får Breivik brevene, dersom de ikke stoppes av andre grunner.

Ila fengsel beslaglegger brev der det konkret oppfordreres til kriminelle handlinger, eller dannelse av nettverk for gjennomføring av kriminalitet. Alle brev blir lest, kontrollert og om nødvendig sensurert.