Lagmannsretten fastslår at Oslo tingrett forsto loven riktig da den dømte Talleraas for grovt uaktsomt bedrageri, men lemper på straffen. Ved å gjøre hele straffen betinget, slipper Talleraas soning bak murene.

Anders Talleraas hentet ifølge dommen ut snaut 2,7 millioner kroner for mye fra Stortingets lukrative pensjonsordning. Retten mener han er sterkt å bebreide for ikke å ha gjort mer for å informere Stortinget om tilleggsinntektene han hadde i en sjuårsperiode, samt for ikke å ha undersøkt grundigere om han hadde rett på pensjonsutbetaling i tillegg.

Magnus Stangeland, som tidligere satt på Stortinget for Senterpartiet, ble i november i fjor frikjent for et nokså tilsvarende forhold. Lagmannsretten ser imidlertid alvorligere på Talleraas' sak. Stangeland opplyste om sin konkrete inntektssituasjon og tok uttrykkelig opp betydningen av inntekter fra styreverv, mens Talleraas ikke gjorde noen av delene, ifølge Økokrim.

Aktor la ned påstand om seks måneders fengsel, hvorav tre betinget. Begge parter har anledning til å anke dommen til Høyesterett, både hva gjelder lovanvendelsen og straffeutmålingen.