• Det er intet mindre enn skandaløst at vår mest truede dyreart blir systematisk nedslaktet i en mer eller mindre åpenlys og organisert illegal jakt, sier WWF-leder Rasmus Hansson. Denne ulven endte sine dager på Elverum i 2002. FOTO: SCANPIX

- Minst 100 ulv felt ulovlig

Illegal jakt utgjør halvparten av dødeligheten til norske ulver, mener ulveforskere.