Vil legge ned legenes turnusordning

Turnustjenesten for leger er i ferd med å bryte sammen på grunn av mange søkere.