Tirsdag starter behandlingen av saken i Sør-Trøndelag tingrett.

Schumann begjærer seg prøveløslatt siden minstetiden på straffen hans nå har gått ut. Han er dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin deltakelse i Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.

— Han har sonet minstetiden og mener det ikke er noen gjentakelsesfare. Dermed er heller ikke vilkårene for forvaring lenger til stede, og han har derfor begjært seg prøveløslatt, sier advokat Fredrik Schøne Brodwall som representerer Schumann. Brodwall var også medforsvarer for Schumann under Nokas-rettssaken.

Det var Schumann som under Nokas-ranet drepte politimannen Arne Sigve Klungland. Da saken ble behandlet i Stavanger tingrett, nektet Schumann for å ha vært med på ranet. Først da det ble hans tur til å forklare seg i lagmannsretten, tilsto han. Det skjedde etter at en av de andre ranerne hadde pekt ham ut som Klunglands drapsmann.

Statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter sier til NTB at han motsetter seg løslatelse.

— Vi motsetter oss at han løslates fordi vi mener situasjonen er den samme som da han ble dømt, det vil si at det er nærliggende fare for at han, dersom han slipper ut, skal begå en ny alvorlig straffbar handling, sier Haugnes.

Det er satt av to dager til rettssaken.