• sas169 FOTO: Lien, Kyrre

Nå blir bonusprogram lovlig

Regjeringen opphever forbudet mot bonusprogram i innenriks luftfart.