Betydelig flere kvinner enn menn er bekymret for egen økonomi, viser tallene som er innhentet av Respons Analyse for DNB. Bekymringen for framtidig egenpensjon er noe større blant yngre enn blant eldre. De som tjener mye er mindre bekymret enn de som har en lavere inntekt.

Tidligere i høst skrev BT om Kristin Sandal (21), som i likhet med resten av dagens unge bare kan regne med å få halve lønnen i pensjon.

—  Jeg er jo redd for å få minstepensjon, og tenker på hva som kan skje hvis jeg skulle være uheldig og bli syk når jeg blir gammel, sa Sandal til BT.

Dårligere pensjon

Forbrukerøkonom Silje Sande i DNB tror en av grunnene til at mange får pensjonspanikk er at realitetene i pensjonsreformen har begynt å gå opp for folk.

— Nordmenn, og spesielt de som er unge og vil tjene opp pensjon innenfor den nye ordningen, skjønner at de vil få betydelig dårligere pensjon. Fremtidens pensjonister kommer ikke til å få det like romslig som de som blir pensjonister i dag, sier Sande.

Tallene viser at 49 prosent av de spurte kvinnene er bekymret mens 39 prosent av mennene sier det samme. Av alle spurte er det 44 prosent som er mer eller mindre bekymret mens 35 prosent ikke bekymrer seg for framtiden som pensjonist.

Blant dem som har en inntekt under 400.000 kroner, sier 63 prosent at de er bekymret mens bare 34 prosent av dem som tjener over 1 million kroner sier det samme.

Vet lite om pensjon

Tall fra en tidligere undersøkelse viser at mange synes de vet lite om pensjon. På spørsmål om hvor godt de kjenner til pensjonsordningen i bedriften der de jobber, svarer 36 prosent «dårlig» mens bare 4 prosent sier de kjenner den «svært godt». 26 prosent sier de kjenner den «ganske godt» mens en stor del av de spurte er usikre.

Blant ansatte i bedrifter med innskuddsbasert pensjon er det 38 prosent som sier de kjenner til at risikoprofilen for egen pensjonssparing kan endres. 39 prosent kjenner ikke til dette. Også her er det en stor gruppe usikre.

Silje Sande mener mye av grunnen til usikkerheten mange føler er manglende kunnskap om pensjonsordningene.

- Sjekk egen pensjon

— Jeg tror dette er hovedgrunnen til at mange utsetter å regne på egen pensjonsfremtid. Men det nytter ikke å utsette eget «pensjonsoppgjør». Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i egen pensjon. Jeg anbefaler først og fremst å finne ut hvilke pensjonsrettigheter som er opptjent gjennom jobb, samt å bruke pensjonskalkulatorer, sier Sande.

Hun råder dagens arbeidstakere til å velge bedrifter med gode pensjonsordninger. De som har innskuddsbasert ordning bør sjekke hvordan pengene er forvaltet, ev. endre dette.

— Sjekk hva du kan forvente å få i pensjon: Logg deg inn på www.norskpensjon.no med BankID så kan du se hva du kan forvente å få fra arbeidsgiver og folketrygden. Du kan også finne mye informasjon på www.nav.no.

Vanskelig

Ikke overraskende synes de fleste av oss at pensjon er vanskelig. Hele 77 prosent av kvinnene og 70 prosent av mennene er enige i utsagnet «Pensjon er vanskelig å forstå». Bare 4 prosent av de spurte er helt uenige i dette.

Sande viser til at følelsen av at pensjon er vanskelig å forstå øker med alderen. Det kan være forståelig ettersom pensjonsalderen nærmer seg.

— Vi erfarer at mange stiller mange spørsmål til pensjon, og man tar også valg som vil påvirke pensjonsutbetalingene når man kommer i alderen 45-60 år, påpeker hun.