NVE totalt overrasket over vannmengdene

Enorme vannmengder har ført til oversvømmelser, flom og evakuering mange steder. Men NVE som varsler flom ante mandag fred og ingen fare.