• OFRENE: BT har møtt ofrene i flere av de mest alvorlige overgrepssakene på Vestlandet. De forteller sine historier i BT de neste ukene.

Ødelagt av overgrep

BT har kartlagt hvordan det har gått med barn på Vestlandet som er ofre for seksuelle overgrep. Noen er invalidisert for livet.