Lover tiltak snarest mulig

Miljøvernminister Børge Brende (H) varsler at Norge snarest mulig vil innføre nasjonale tiltak mot utslipp av urenset ballastvann.