Vaskehjelper tolker for leger

Tidspress gjør at vaskehjelper, kjøkkenansatte eller tilfeldige personer må til når helsearbeidere trenger hjelp til å snakke med pasienter som ikke kan norsk.