- Forsvarets HIV-test bryter Folkeretten

Forsvaret kan bryte Folkeretten når de pålegger alle som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner å ta HIV-test.