• Det er hverdagsintegrering i praksis. Det er jo krevende å bli bergenser, Erna Solberg i sin tale.

Ikke uventet fikk innvandring og integrering en stor plass da statsminister Erna Solberg (H) holdt sin tale til Høyres landsmøte fredag.

Høyre-politikere fra hele landet er samlet på Gardermoen til det partiet har døpt «Mulighetskonferansen». Her skal store samfunnsutfordringer og ny politikk drøftes.

Statsministeren brukte noe av talen til å snakke om integrering, og da særlig integrering i hverdagen. Her trakk hun frem et tiltak fra Studentersamfunnet i Bergen.

BT har tidligere skrevet om hvordan flere asylsøkere fikk bli med på Brann stadion.

— Det er hverdagsintegrering i praksis, konkluderte Solberg.

— Det er jo krevende å bli bergenser. Noen av asylsøkerne har til og med allerede lært seg å legge hånden på hjertet når høytaleranlegget spiller Nystemten, sa hun.

VELLYKKET: Studentersamfunnet i Bergen tok asylsøkere med så de fikk se en Brann-kamp. Fredag fikk de skryt av statsministeren for et godt integreringstiltak.

Solberg brukte også anledningen til å snakke for regjeringens innstramminger av asylpolitikken.

— Det handler ikke først og fremst om kapasitet til bosetting. Men om muligheten til å få innvandrere inn i gode jobber, til å unngå parallellsamfunn - og om hvor raskt vårt samfunn kan endre seg uten at det oppstår alvorlige motsetninger i befolkningen, sa hun.

Røpte ny skolesatsing

I talen sa Solberg også at Høyre vil innføre en plikt for skoler til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter. Dette skal settes inn i de første skoleårene.

— Hvis vi lykkes, kan vi oppnå både mindre frafall og mindre utenforskap, sa Solberg til massiv applaus fra tilhørerne.

Hun understreker at den særskilte oppfølgingen ikke skal være avhengig av noen diagnose.

— Dette må være basert på lærerens faglige skjønn om hvem i klasserommet det er som trenger litt ekstra hjelp for å henge med resten av klassen. Det kan for eksempel skje ved at elevene det gjelder får særskilt undervisning i små grupper i en avgrenset periode, sa Solberg.

Statsministeren la også vekt på viktigheten av å gå i barnehage, særlig for barn fra vanskeligstilte familier og innvandrerbarn.

Hun ønsker at flere i denne gruppen skal gå i barnehage, og sa regjeringen derfor legger opp til at folk fra kommunen skal banke på døren til foreldrene til barn som ikke begynner i barnehagen.

— Ikke for å moralisere. Men for å informere om hva vi vet at barnehage betyr for barnas utvikling, sa Solberg.

Les også BTs intervju med Monica Mæland:

Vil ruste opp forsvaret

Krig, konflikt og terrorfare var blant temaene Solberg innledet talen sin med.

Det er ventet at det vil bli en debatt om forsvarspolitikk på landsmøtet. Solberg sa allerede i talen at hun vil øke ressursene til forsvaret.

— Vårt demokrati og Norges frihet er verdt å kjempe for om nødvendig, sa hun.

17 av 19 fylkeslag har levert resolusjonsforslag til landsmøtet som handler om forsvar. Det gjennomgående temaet er at forsvaret må rustes opp. Flere mener Norge bør forplikte seg til å følge NATOs mål om å bruke to prosent av BNP årlig på forsvar.

Det nevnte Solberg imidlertid ingenting om. Hun nøyet seg med å si at Norge står skulder ved skulder med NATO.

Høyres landsmøte fortsetter gjennom helgen.

Les også: