• VIL ENDRE: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Regjeringen vil endre barneloven

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil at foreldre som er dømt for alvorlige overgrep mot barna sine, automatisk mister retten til omsorg og samvær.