— Jeg har vurdert mitt medlemskap i det siste, og må ta en avgjørelse når jeg kommer hjem, sier Midttømme til avisen Dagen.

Hun er for tiden på reise og vil sette seg grundigere inn i saken før hun bestemmer seg.

Samtidig har bispemøtets tidligere preses Olav Skjevesland varslet at han melder seg ut av foreningen. Den tidligere biskopen i Agder og Telemark har vært medlem i foreningen i 44 år.

I desember gikk Presteforeningens sentralstyre inn for at Den norske kirke bør innføre vigselsliturgi for samkjønnede par. Vedtaket førte til en strøm av utmeldelser både fra aktive prester og pensjonister.

Et enstemmig representantskapsmøte i foreningen ga onsdag styret kritikk for den organisatoriske behandlingen av saken. Selve vedtaket ble det ikke satt spørsmålstegn ved.

— Når saken ikke har vært til behandling i organisasjonen og Presteforeningen lander på et svar om noe som det er mange meninger om, synes det er uklokt, sier Midttømme til avisa.

Skjevesland er klar i sin tale om saken.

— Denne saken var så dårlig behandlet at de burde ha trukket hele uttalelsen. Når de ikke trekker sitt vedtak, trekker jeg meg, sier han.

Presteforeningen hadde 2.507 medlemmer ved inngangen til 2013. Like før jul hadde omkring 50 meldt seg ut.