Fem måneder før terrorangrepene 22. juli 2011, mente Lyng det var stor fare for terrorhandlinger i Norge eller mot norske interesser i utlandet. Nå advarer han på nytt.

— Vi må være åpne for at noe lignende kan skje igjen i løpet av overskuelig framtid, sier Lyng til Dagsavisen.

— Vi skal ikke glemme at Norge er et åpent og sårbart land, noe som ble tydelig i og med terroren 22. juli. Dette er noe som nye, nihilistiske terrorister, som ikke har andre mål enn å drepe flest mulig sivile og skape redsel og angst, kan vite å benytte seg av, sier Lyng.

Lyng, som er utdannet fallskjermjeger og tidligere har arbeidet som etterretningsoffiser i Forsvaret, mener likevel risikoen er størst utenlands.

— Det er større fare for terrorhandlinger som rammer norske interesser i utlandet, enn terror i Norge, sier han.

Anders G. Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, er enig med Lyng i at Norge igjen kan bli rammet av terror.

— Det er dessverre naivt å tro at terroren 22. juli og i In Aménas var enkeltstående hendelser. Leser man PSTs trusselvurderinger år for år, ser man en økende bekymring for terrorisme mot Norge og norske interesser i utlandet, sier Romarheim.