Punktligheten for Flytoget i fjor er ny rekord og vel ett prosentpoeng høyere enn fjoråret.

Også den øvrige persontrafikken her i landet oppnådde en framgang i punktligheten på et halvt prosentpoeng fra 2013 til 2014. Det er tredje år på rad at persontogene her i landet nådde punktlighetsmålet på minst 90 prosent i rute.

Lokaltrafikken på Østlandet hadde fjor et gjennomsnitt på 91 prosent, mens intercitytrafikken endte på 85 prosent.

Punktlighetstallene viser at det er på strekninger med dobbeltspor at tallene er klart best. Fjerntrafikken fikk en punktlighet på 86 prosent i 2014, en klar bedring fra 2013 da tallet var på 80 prosent.

Sommeren 2014 var togpunktligheten lavere enn vanlig som følge av problemer med solslyng og rekordvarme, ifølge Jernbaneverket.

Et tog regnes som i rute dersom det kommer til endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er marginen fem minutter og 59 sekunder.