— Det er riktig at saken rundt mulla Krekar ble reist med president Barzani i Erbil i Nord-Irak. Etter den tid har jeg ikke snakket med dem direkte, men de er kjent med de norske synspunktene, sier Brende til NRK.

Mulla Krekar slipper ut av fengsel 25. januar, og Frp-nestleder Per Sandberg. har varslet at regjeringen jobber med en kortsiktig løsning. Til Aftenposten sa Sandberg tidligere denne uka at internering på asylinternatet Trandum kunne være en mulighet.

Brende sier at Sandbergs antydninger om at det foregår «noe» mer rundt Krekars framtid enn det som har framkommet i offentligheten, ikke ble diskutert med den kurdiske presidenten.

Hemmelig gruppe

Ifølge TV 2 jobber nå en hemmelig gruppe i Justisdepartementet med å finne løsninger på hvordan Krekar kan sendes til Nord-Irak på lovlig vis.

— Det er en gruppe internt her i Justisdepartementet som har jobbet og fortsetter å jobbe med Krekar-saken for å finne løsninger både på kort og lengre sikt, sier statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet til kanalen.

Han sier medlemmene av gruppen er personer med god kompetanse på ulike juridiske områder - utlendingsfeltet, internasjonal rett og ikke minst hvordan man skal håndtere saken i norsk rett.

En kortsiktig løsning som Sandberg har varslet, er lite trolig, og det ligger isteden an til en årelang prosess, fastslo Krekars advokat Brynjar Meling overfor NTB onsdag.

Garantier

Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad og er fra Nord-Irak, ble i desember 2012 dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere. Han ble frikjent for oppfordring til terror, tiltalens alvorligste punkt.

Allerede i 2003 ble det bestemt at Krekar skulle utvises fra Norge, men selv om det er politisk enighet om å sende 58-åringen ut av landet, kan det først skje når han ikke risikerer dødsstraff og tortur i hjemlandet. Norge har ennå ikke fått disse garantiene.