• HAR SAKSØKT: Norsk PEN har tildelt Ossietzky-prisen for 2016 til Edward Snowden. For å få slått fast rettslig at han ikke kan bli utlevert til USA hvis han kommer til Norge for å motta prise, har Snowden tatt ut stevning mot staten. Den ber Regjeringsadvokaten retten om å avvise. FOTO: The Guardian

Staten ber om at Snowdens søksmål avvises

Oslo (NTB): Regjeringsadvokaten ber Oslo tingrett avvise søksmålet fra Edward Snowden. Den amerikanske varsleren vil ha rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.