Tidligere har Glent blant annet jobbet som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet. I utnevnelsen trekker Justisdepartementet fram at han har solid politi— og påtalefaglig erfaring og dessuten lang erfaring som leder.

I PST var Glent leder for etterforsknings- og rettsavdelingen. Han har også bakgrunn som konsulent i Justisdepartementet, politiadvokat i Oslo og advokat i Advokatfirmaet Elden.

Det nasjonale statsadvokatembetet har blant annet det overordnede påtaleansvaret for saker som blir etterforsket av Kripos og den sentrale enhet i PST.