— Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) støtter seg til statistikk fra Norsk Polarinstitutt, men har ikke tatt deres klare, faglige råd til følge, sier fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge.

— Hvis dette presses gjennom, har Sundtoft forlatt føre-var-prinsippet - et viktig forvaltningsprinsipp som også er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF, tilføyer han.

WWF-Norge mener den nye grensen for iskanten er et knefall for oljeindustrien.

— Statsminister Erna Solberg (H) må sørge for at regjeringen legger fram noe som er miljøfaglig og økonomisk forsvarlig og som ikke trikser med beregningsmetoder for å tekkes oljeindustrien, sier Skedsmo.