— Det kan være faktorer som trekker i en annen retning og som gjør at rammene for kommunene ikke er så dystre som anslaget over skattesvikten gir inntrykk av, sier kommunalminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NTB.

Han viser til at den demografiske utviklingen, altså befolkningens sammensetning, kan påvirke kommuneøkonomien positivt og begrense behovet for å kompensere for skattesvikt. Det skjedde i 2014, framholder han.

Ikke gitt

— Vi legger fram tall i revidert nasjonalbudsjett over hvordan skatteinntektene utvikler seg. Det er ikke gitt at det som framstår som skattesvikt, er det tapet som kommunene får. Det er alltid noen faktorer som trekker i en annen retning. Vi må se dette i sammenheng, sier Sanner.

I helgen vil landsmøtet i Høyre samle seg om en uttalelse om bedret kommuneøkonomi. Selve ordlyden er ikke klar, men Sanner åpner for at kommunene vil bli tilført midler i revidert nasjonalbudsjett.

Skattesmell

Beregninger fra kommuneorganisasjonen KS viser at kommunene ligger an til å få 1,9 milliarder kroner mindre i skatteinntekter enn det regjeringen anslo i statsbudsjettet.

På grunnlag av skattetallene i årets tre første måneder, anslår KS at skatteinntektene vil øke med 4,2 prosent for kommunene og 3,9 prosent for fylkeskommunene, sammenlignet med i fjor.

I statsbudsjettet anslås det imidlertid en skattevekst i 2015 på 5,6 prosent for kommunene og 4,4 prosent for fylkeskommunene.

Regjeringens anslag er dermed om lag 1,9 milliarder kroner høyere enn den reelle skatteinntekten til kommunene og fylkeskommunene.

Frykter kutt

Sanner sier de økonomiske rammene er på nivå med hva de var under de rødgrønne, men Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen struper kommunene. Ap har fremmet forslag for Stortinget om at skattesvikten kompenseres.

— Det blir kutt innen skole, helse, rus og psykiatri dersom dette ikke skjer, sa Støre under Ap-landsmøtet forrige helg.

Nyvalgt Ap-nestleder Trond Giske er skuffet over at statsminister Erna Solberg (H) ikke nevnte skattesvikten i sin landsmøtetale.

— Mange kommuner risikerer å måtte kutte i omsorgs- og lærerstillinger i stedet for å satse, sier han.